Helt integrerad värdekedja

Vindmarks projektportfölj omfattar över 200 MW och kommer att utökas betydligt närmaste åren. Vindmarks fokus är inte bara gynnsamma vindlägen utan även andra vinstdrivande faktorer som t.ex. transport- och installationskostnader som anslutningskostnader.

Affärsstrategin bygger på delaktighet i vindkraftsproduktionens hela värdekedja: från projektering till drift och långsiktigt ägande av vindkraftsparker. Vi hanterar samtliga steg i etableringsarbetet och besitter alla de huvudkompetenser som är nödvändiga för en effektiv projektutveckling. I affärsstrategin ingår att Vindmark ska vara ett långsiktigt hållbart företag med stark lokal förankring. Verksamheten ska bedrivas med en öppenhet, framsynthet och genom god kontakt med kommuner, markägare, underentreprenörer samt andra viktiga intressenter.