Verksamhet

Vindmark är ett svenskt investerings- och projekteringsbolag baserad på egenutvecklad vindkraftsteknik. Innovation, produktivitet och affärskompetens utgör hörnstenar som tillsammans med bolagets tekniska kunnande genererar långsiktigt värde i våra investeringar. 

Bolaget har skapat en teknologisk plattform som möjliggör en kostnadseffektiv utveckling av vindkraftsprojekt från prospekteringsfasen till färdiga vindkraftsverk. Som ett resultat kontrollerar Vindmark idag alla delar i värdekedjan till skillnad mot övriga aktörer på den svenska vindkraftsmarknaden.

Företaget ska medverka till en miljömässig hållbar utveckling samt utgå från en helhetssyn som omfattar ekonomisk och socialt ansvar.

Vindmark ägs av grundarna samt Länsförsäkringar Östgöta och ALMI Invest. Konceptutvecklingen av Vindmarks teknologi har delfinansierats av Energimyndigheten.

Våra ägare

 

Delfinansierat av


Organisation

Vindmarks organisation med olika erfarenheter och kompetenser utgör fundamentet för bolagets affärsmodell. Den operativa verksamheten bedrivs i Vindmark Technologies AB och Sjölunda Vindkraftpark AB som är helägda dotterbolag till Vindmark Group AB. Själva organisationsstrukturen är indelad i tre affärsområden: 

  • Vindmark Prospecting
  • Vindmark Construction
  • Vindmark Generation