Forskning & Utveckling

Vindmarks främsta tillgång är våra tekniska kunskaper inom konstruktion och design av vindkraftverk. Med avstamp i det Svenska Vindforskningsprogrammet har vi alltid motiverats av viljan att effektivisera och förbättra ekonomin i utnyttjandet av vindkraften. Det ingår i vår ambition att förverkliga vindkraftsteknologins potential och bidra till en hållbar framtid.

Forskning och utveckling utgör inte bara vårt fundament utan även kraften som driver Vindmark framåt. De strategiska satsningar som görs för att utveckla den teknologiska plattformen är långsiktiga och målinriktade. Globala trender ligger till grund för vårt forsknings- och utvecklingsfokus.

Samordnat patentarbete

För att stärka skyddet av vår produktportfölj arbetar Vindmark löpande med patentutveckling. Därmed säkrar bolaget sina immateriella rättigheter, innovationer samt intäkter. Vi värdesätter även goda relationer med forskningsinstitut och universitet för att nyttja teknisk expertis. Vindmark deltar därför som industriell samarbetspartner i Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum som är ett forskningscentrum för konstruktion och produktion av vindkraftverk vid Chalmers tekniska högskola.

Samarbetspartners

ChalmersU_black.png
LoggoSWPTC