INGENJÖRSKUNSKAP PÅ HÖG NIVÅ

 

Vindmark är ett investerings- och tillverkningsbolag inom vindkraft som kan erbjuda högre torn till en lägre kostnad. Det betyder att vi kan utnyttja vindresurser som tidigare inte har kunnat exploateras vilket ger högre avkastning på investerat kapital. Teknisk kompetens och stark lokal förankring är kombinationen som ger oss unika konkurrensfördelar inom vindkraftsindustrin.  

 
 

Vindkraft

Det finns över 40 aktörer på den svenska vindkraftsmarknaden av olika storlek och med olika affärsmodeller. Vindkraften svarar idag för 7 % av Sveriges elproduktion och det finns ambitiösa politiska mål att öka andelen vindel.

Läs mer om vindkraft ➜

Vindmätning

Goda vindresurser är den absolut viktigaste faktorn när man projekterar för vindkraft. Till skillnad från andra aktörer har Vindmark en egenutvecklad mjukvara för bedöma vindförhållandena.

Läs mer om vindmätning ➜